DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

ẢNH

1

Ngô Văn Lộc

Hà Nội

6

2

Chu Thị Thanh Xuân

Hà Nội

1

3

Bùi Tùng Lâm

Hà Nội

3

4

Trần Tuấn Anh

Hà Nội

1

5

Nguyễn Quang Huy

Hà Nội

2

6

Đào Văn Trà

Hà Nội

0

7

Nguyễn Thị Hằng

Hà Nội

6

8

Trần Anh Dũng

Hà Nội

0

9

Nguyễn Thị Thu Hương

Hà Nội

20

10

Nguyễn Xuân Thơm

Hà Nội

6

11

Nguyễn Thu Huyền

Hà Nội

2

12

Dương Thị Đông

Hà Nội

7

13

Đỗ Lê Tấn

Hà Nội

8

14

Đường Hồng Mai

Hà Nội

11

15

Bùi Thị Hồng Thắm

Hà Nội

10

16

Nguyễn Ngọc Anh

Hà Nội

6

17

Văn Thị Anh

Hà Nội

0

18

Vũ Anh Tuấn

Hà Nội

1

19

Lê Phương Anh

Hà Nội

3

20

Nguyễn Thị Sơn

Hà Nội

1

21

Tạ Minh Đức

Hà Nội

2

22

Phạm Thúy Hằng

Hà Nội

3

23

Chu Thế Vĩnh

Nam Định

1

24

Lương Thế Tuân

Hà Nam

5

25

Lê Khánh Huyền

Hà Nội

6

26

Trương Thế Cầu

Hà Nội

9

27

Nguyễn Thị Lan Anh

Hà Nội

2

28

Nguyễn Minh Ngọc

Hà Nội

3

29

Trần Văn Công

Hà Nội

2

30

Đỗ Ngọc Thủy

Hà Nội

10

31

Vũ Thị Mai Hương

Hà Nội

4

32

Nguyễn Lê Thanh Hương

Hà Nội

5

33

Phùng Thu Thảo

Hà Nội

1

34

Nguyenx Xuân Chính

Hà Nội

0

35

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Hà Nội

14

36

Cù Đức Tiến

Nam Định

1

37

Nguyễn Thị Hoa

Hà Nội

2

38

Nguyễn Thị Thanh Tú

Hà Nội

0

39

Nguyễn Thị Thanh Tú

Hà Nội

1

40

Phùng Đình Nam

Hà Nội

1

41

Nguyễn Thị Tú Trinh

Hà Nội

15

42

Nguyễn Anh Thơ

Hà Nội

1

43

Phạm Lan Ngọc

Hà Nội

1

44

Nguyễn Thị Mai Hương

Hà Nội

2

45

Nguyễn Thu Trang

Hà Nội

1

46

Nguyễn Huỳnh Mai

Hà Nội

0

47

Phạm Thế Đoàn

Hà Nội

3

48

Hoàng Phương Quỳnh

Hà Nội

4

49

Trịnh Phương Linh

Hà Nội

7

50

Nguyễn Trung Đức

Hà Nội

1