THỂ LỆ

THỂ LỆ

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp trong văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội - 2023”

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ../QĐ-SVHTT ngày../8/2023

của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Thể lệ quy định về nguyên tắc, đối tượng, nội dung, hình thức, cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi ảnh “Nét đẹp trong văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội - 2023”.

Điều 2. Nguyên tắc chung

1. Cuộc thi ảnh “Nét đẹp trong văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội - 2023”  tổ chức nhằm tìm kiếm những tác phẩm có ý tưởng hay, phản ánh được các hành động đẹp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thuộc thành phố Hà Nội thực hiện các quy tắc ứng xử, có tính lan tỏa cao, làm phong phú và đa dạng hóa công tác tuyên truyền các quy tắc ứng xử Thành phố.

2. Thông qua Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thái độ, hành vi ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thuộc Thành phố trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa – văn minh đô thị góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

3. Các tác phẩm đảm bảo có tính giáo dục, thẩm mỹ chuyển tải được ý nghĩa, nội dung của các Quy tắc ứng xử của Thành phố, đồng thời, phải đảm bảo bám sát kế hoạch, thể lệ và các quy định của Ban Tổ chức cuộc thi.

Điều 3. Đối tượng dự thi

1. Các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên; công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam.

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia dự thi.

Chương 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung

- Các tác phẩm ảnh dự thi tập trung phản ánh cuộc sống, con người, văn hóa, đặc biệt là các hành vi ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thuộc Thành phố trong việc thực hiện các Quy tắc ứng xử của Thành phố ban hành.

- Thái độ làm việc, cử chỉ ân cần trong hoạt động làm việc, lao động, sản xuất của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thuộc Thành phố.

- Những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử của Thành phố.

- Nêu bật các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình và ý nghĩa của việc xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Điều 5. Quy định về tác phẩm dự thi

1. Ảnh dự thi phải là hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thuộc Thành phố; khuyến khích ảnh chụp mới trong năm 2023 và chưa đạt giải tại các cuộc thi trong nước, quốc tế. 

2. Tác phẩm tham dự Cuộc thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc đen trắng.

- Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm

- Ảnh bộ: Gồm từ 05-08 ảnh (kèm theo maket của bộ ảnh). Tác giả phải đánh số thứ tự trong bộ ảnh (trên website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện việc gửi ảnh)

Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

- Mỗi tác giả được gửi tối đa 20 tác phẩm tham dự Cuộc thi.

- Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép. Tác giả có thể cắt cúp, căn chỉnh sáng tối của tác phẩm.

- Tác giả phải giới thiệu nội dung bộ ảnh (tối đa 150 từ)

- Quy cách ảnh dự thi:

+ Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng jpg, dung lượng từ 3Mb-6Mb, độ phân giải 300dpi. Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin.

+ Ảnh không được bo viền, không được đặt bất cứ ký hiệu nhận dạng nào trên ảnh. Không chú thích, chữ ký lên trên ảnh.

+ Ảnh không phù hợp với quy định trên sẽ bị loại mà không cần báo trước.

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bản quyền tác phẩm. Ban Tổ chức được phép loại bỏ tác phẩm vi phạm thể lệ trước, trong và sau Cuộc thi.

Điều 6: Tiêu chí chọn tác phẩm Triển lãm và trao thưởng

­­1. Tiêu chí chọn trao giải thưởng

- Nội dung tác phẩm thể hiện đúng chủ đề, có thông điệp rõ ràng, góc nhìn mới lạ, có tính giáo dục, thẩm mỹ.

- Thể hiện xuất sắc về kỹ thuật và ngôn ngữ nhiếp ảnh

- Quyết định của Ban Tổ chức là kết quả cuối cùng.

2. Tiêu chí chọn tác phẩm triển lãm

- Tác phẩm không vi phạm thể lệ của Cuộc thi.

- Tác phẩm bám sát chủ đề, nội dung của Cuộc thi.

- Khuyến khích tác phẩm có sự tìm tòi, mới lạ.

- Số lượng ảnh được chọn triển lãm phụ thuộc vào chất lượng của các tác phẩm dự thi và do Ban Tổ chức quyết định.

Điều 7. Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng: Gồm 03 hệ thống giải thưởng dành cho thể loại ảnh đơn, ảnh bộ và giải phụ. Ban Tổ chức sẽ Giải thưởng gồm: Giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải và tiền thưởng.

1. Ảnh đơn

- 01 Giải Nhất trị giá: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng);

- 02 Giải Nhì trị giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng);

- 04 Giải Ba trị giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);

- 10 giải Giải khuyến khích trị giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng);

2. Ảnh bộ

- 01 Giải Nhất trị giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng);

- 02 Giải Nhì trị giá: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng);

- 03 Giải Ba trị giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng);

- 10 giải Giải khuyến khích trị giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng);

3. Giải thưởng phụ

- 03 giải thưởng phụ mỗi giải trị giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)

Điều 8. Sử dụng tác phẩm

- Mỗi tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm được trả nhuận ảnh là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng).

- Ban Tổ chức toàn quyền sử dụng ảnh đạt giải và ảnh triển lãm nhằm tuyên truyền, quảng bá, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước và sử dụng cho các mục đích khác và không phải trả chi phí nhuận ảnh.

- Nếu có vấn đề phát sinh trước, trong hoặc sau cuộc thi mà trái với quy định đang có hoặc do sự điều chỉnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì quyết định của Ban Tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng, các bên buộc tuân thủ mà không có quyền khiếu nại.

Điều 9. Trách nhiệm và quyền của tác giả

1. Bản quyền thuộc về tác giả tham dự cuộc thi, tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Việc nộp tác phẩm tham gia cuộc thi khẳng định tác giả chấp thuận Thể lệ cuộc thi.

Điều 10. Phương thức và thời gian gửi ảnh

- Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website: http://thianhquytacungxuhanhchinh2023.com

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ 00h00’, ngày 05/9/2023 đến hết ngày 30/10/2023.

Điều 11. Trách nhiệm Ban Giám khảo, Tổ thư ký

1. Ban Giám khảo

- Thành viên Ban Giám khảo là đại diện: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa Thành phố, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội, Báo ảnh Việt Nam; Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

- Ban Giám khảo có nhiệm vụ đánh giá, thẩm định các tác phẩm ảnh, bộ ảnh tham gia cuộc thi theo đúng Thể lệ đã ban hành đảm bảo khách quan. Trên cơ sở kết quả chấm chọn của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức cuộc thi phê duyệt danh sách đạt các tác phẩm đạt giải.

2. Tổ thư ký

Tổ thư ký có nhiệm vụ tổng hợp điểm, đảm bảo chính xác, khách quan, đúng phiếu điểm hợp lệ của Ban Giám khảo. Trường hợp điểm chấm bị sửa chữa chưa có chữ ký tại nơi sửa phải chuyển Ban Giám khảo xem xét lại.

Điều 12. Kết quả cuộc thi

1. Kết quả cuộc thi được thông báo trên website của Cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và Thành phố.

2. Lễ tổng kết trao thưởng (Thời gian và địa điểm sẽ có thông báo sau).

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Các cá nhân, tổ chức tham gia Cuộc thi thực hiện các quy định tại văn bản này. Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

2. Ban Giám khảo, Tổ thư ký căn cứ Thể lệ và những nội dung sửa đổi, bổ sung của Ban Tổ chức để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá đối với các tác phẩm dự thi.

- Thông tin về Cuộc thi tìm hiểu tại địa chỉ website: http://www.thianhquytacungxuhanhchinh2023.com

- Khi cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

Kỹ thuật:    + Ông Mai Vinh – 091.887.8915

                   + Bà Phùng Thục Viên – 0942.322.268

Ban Tổ chức cuộc thi mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam để Cuộc thi thành công tốt đẹp.